Informacje inne - ilość wpisów: 148

Z A P R O S Z E N I E „ Poza ustawą” Zwracamy się z prośbą o złożenie oferty cenowej na zakup o b u w i a dla personelu medycznego Powiatowego Szpitala Specjalistycznego w Stalowej Woli ( dot. postępowania nr 621 I ZP /2021 ) .

Znak sprawy: 621 I ZP/2021
Data ogłoszenia: 2021-05-19 godz: 12:27
Linki do dokumentów

1. ZAPROSZENIE

2.Foprmularz Cenowy - Zał. nr 1

3.Formularz Ofertowy - Zał.nr 2

4.Projekt Umowy - zał.nr 3

5.Informacja dot: Opisu Przedmiotu zamówienia

6.Informacja Z Otwarcia Ofert

7.WYNIK

Uwagi dodatkowe
Miejsce i dat składania ofert: Ofertę prosimy o przesłanie w wersji elektronicznej do dnia 26.05.2021 r. godz. 10:00 na adres: zam-publ@szpital-stw.com Dziale Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia Powiatowego Szpitala Specjalistycznego w Stalowej Woli, ul. Staszica 4; 37-450 Stalowa Wola Otwarcie ofert nastąpi w wersji elektronicznej w dniu 26.05.2021 r , o godzinie 10:30 Dziale Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia Powiatowego Szpitala Specjalistycznego w Stalowej Woli, ul. Staszica 4; 37-450 Stalowa Wola

Przetargi oraz postępowania z okresów poprzednich są zlokalizowane pod TYM LINKIEM