Informacje inne - ilość wpisów: 148

Zadanie nr 1 - Zestaw do głębokiej stymulacji mózgu Zadanie nr 2 – Kompletny zestaw wszczepialny programowalnej pompy do stałego dooponowego wlewu baklofenu Zadanie nr 3 -Stymulator nerwu błędnego

Znak sprawy: poz.1215 I ZP/2022
Data ogłoszenia: 2022-08-11 godz: 14:17
Linki do dokumentów

1.ZAPROSZENIE

2.Formularz Ofertowy- Zał.nr1

3.Formularz Cenowy - Załnr 2

4.Informacja z otwarcia ofert

5.Wynik "poza ustawą"

Uwagi dodatkowe
Ofertę prosimy o przesłanie w wersji : e-mali zam-publ@szpital-stw.com do dnia 12.07. 2022 r. godz. 13:30 Dziale Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia Powiatowego Szpitala Specjalistycznego w Stalowej Woli, ul. Staszica 4; 37-450 Stalowa Wola , pok. Nr 7 IV. Otwarcie ofert nastąpi w wersji : e-mali zam-publ@szpital-stw.com w dniu 12.07.022 r , o godzinie 14:00 Dziale Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia Powiatowego Szpitala Specjalistycznego w Stalowej Woli, ul. Staszica 4; 37-450 Stalowa Wola

Przetargi oraz postępowania z okresów poprzednich są zlokalizowane pod TYM LINKIEM