Informacje inne - ilość wpisów: 148

cykliczne dostawy artykułów sterylizacyjnych dla potrzeb Powiatowego Szpitala Specjalistycznego w Stalowej Woli w okresie 2 lat od daty podpisania umowy.

Znak sprawy: Poz. 131 I ZP/2021
Data ogłoszenia: 2021-01-28 godz: 09:24
Linki do dokumentów

1. Zaposzenie do składania ofert

2.Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy.

3.Załącznik nr 2 - Formularz ceonowy

4. Załącznik nr 3 - Wzór umowy

5. Odpowiedzi na pytania

6. informacja z otwarcia ofert

7. Wynik - Zaproszenia

Uwagi dodatkowe
Składanie ofert do 11.02.2021 godz. 11:00 Otwarcie ofert 11.02.2021 godz. 11:30

Przetargi oraz postępowania z okresów poprzednich są zlokalizowane pod TYM LINKIEM