Informacje inne - ilość wpisów: 148

Dostawa samochodu osobowego do przewozu osób chorych dializowanych dla potrzeb Powiatowego Szpitala Specjalistycznego w Stalowej Woli . Miejsce i dat składania ofert: ZMIANA Ofertę prosimy o przesłanie w wersji : papierowej do dnia 03.06.2022 r. godz. 10:00 Dziale Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia Powiatowego Szpitala Specjalistycznego w Stalowej Woli, ul. Staszica 4; 37-450 Stalowa Wola , pok. Nr 7 Otwarcie ofert : ZMIANA nastąpi w wersji papierowej w dniu 03.06.2022 r , o godzinie 10:30 Dziale Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia Powiatowego Szpitala Specjalistycznego w Stalowej Woli, ul. Staszica 4; 37-450 Stalowa Wola

Znak sprawy: poz.735 I ZP/D/2022
Data ogłoszenia: 2022-05-25 godz: 13:09
Linki do dokumentów

1.ZAPROSZENIE

2.Formularz Ofertowy - Zał.nr 1

3.Formularz Cenowy - Zał.nr 2

4.Formularz Parametry techniczne opisu przedmiotu zamówienia - Zał.nr 3

5.PROJEKT Umowy - Zał.nr 4

6.Odpowiedzi na pytania

7.Informacja z otwarcia ofert

8.WYNIK poza ustawą

Uwagi dodatkowe
Osobą wyznaczoną do kontaktu z Wykonawcami : -Agata Mazur – Kierownik Dz. Zam .Publ. i Zaopatrzenia tel/15 843 32 01 , 15/ 843 33 97 w każdy dzień roboczy e- mail :zam-publ@szpital-stw.com -Wiesław Ludian – Kordynator - Kolumna Transportu Sanitarnego tel.15/843 33 16

Przetargi oraz postępowania z okresów poprzednich są zlokalizowane pod TYM LINKIEM