Informacje inne - ilość wpisów: 148

Zaproszenie do składania ofert: „Wykonanie projektu budowlanego i projektu wykonawczego przebudowy i modernizacji energetycznej budynku prosektorium Powiatowego Szpitala Specjalistycznego w Stalowej Woli wraz z kosztorysami inwestorskimi”.

Znak sprawy: Poz. 1313 I ZP/2016
Data ogłoszenia: 2016-12-02 godz: 09:25
Linki do dokumentów

1. Zaproszenie do składania ofert

2.Formularz oferty

3. Projekt umowy

4. Elewacja

5.Elewacja południowa prosektorium

6. Elewacja zachodnia

7.Plan sytuacyjny

8.Przekrój prosektorium

9.Rzut dachu prosektorium

10.Rzust parteru instalacja CO i CTW prosektorium

11. Rzut parteru projekt

12. Rzut poziomów kanalizacyjnych prosektorium

13. Rzut przyziemia inwentaryzacja

14. Rzut przyziemia technologia

15. Wstępna opinia konserwatorska prosektorium

16.Wyciąg z audytu efektywności energetycznej prosektorium

17. Ogłoszenie dostępne na www.zamowieniarpo.podkrapackie.pl

18. Zestawienie zbiorcze ofert

19. Wynik postępowania

Uwagi dodatkowe
Osoba upoważniona do kontaktu: Stanisław Szymański - Kierownik Działu Techniczno-Eksploatacyjnego, tel. 15 84 33 284 lub tel. kom. 696 015 535, e-mail:inwestycje@szpital-stw.com

Przetargi oraz postępowania z okresów poprzednich są zlokalizowane pod TYM LINKIEM