Informacje inne - ilość wpisów: 148

Z A P R O S Z E N I E „ Poza ustawą” Zwracamy się z prośbą o złożenie oferty cenowej na zakup warzyw i owoców całorocznych i sezonowych dla potrzeb kuchni Powiatowego Szpitala Specjalistycznego w Stalowej Woli , licząc 1 rok do daty podpisania umowy ( dot. postępowania nr 839 I ZP /2021 ) .

Znak sprawy: 839 I ZP/2021
Data ogłoszenia: 2021-06-16 godz: 13:10
Linki do dokumentów

1.ZAPROSZENIE

2.Formularz Cenowy - zał.nr 1

3.Projekt UMOWY - zał.nr 2

4.Informacja z Otwarcia ofert

5.WYNIK

Uwagi dodatkowe
III. Miejsce i dat składania ofert: Ofertę prosimy o przesłanie w wersji elektronicznej lub papierowej do dnia 23.06. 2021 r. godz. 10:00 na adres: zam-publ@szpital-stw.com Dziale Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia Powiatowego Szpitala Specjalistycznego w Stalowej Woli, ul. Staszica 4; 37-450 Stalowa Wola , pok.nr 7 IV. Otwarcie ofert nastąpi w wersji elektronicznej lub papierowej w dniu 23.06.2021 r , o godzinie 10:30 Dziale Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia Powiatowego Szpitala Specjalistycznego w Stalowej Woli, ul. Staszica 4; 37-450 Stalowa Wola , pok.nr 7

Przetargi oraz postępowania z okresów poprzednich są zlokalizowane pod TYM LINKIEM